24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Lãnh đạo UBND tỉnh (10/03/2020)