Không tổ chức xem bóng đá đông người

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 7-6-2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19.

11/06/2021

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; xét, công nhận TP. Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020, diễn ra chiều 10-6.

10/06/2021

Thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23-4-2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

10/06/2021

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thành tích cao

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các sở, ngành về đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên (HLV) thể thao thành tích cao, vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao của tỉnh Khánh Hòa, diễn ra sáng 10-6.

10/06/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
6.514,8 tỷ đồng
thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021
Back To Top