Diên Khánh: Nhiều mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu

Lựa chọn những việc làm có nội dung cụ thể, thiết thực, cách thức triển khai thực hiện sáng tạo, phù hợp, nhiều mô hình “Dân vận khéo” của các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đem lại hiệu quả tích cực.

19/11/2020

Tiếp sức cho học sinh nghèo

Những năm qua, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, trong đó chương trình “Vì em hiếu học” đã góp phần tiếp thêm động lực cho hàng ngàn học sinh (HS) nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đến trường.

02/11/2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Cam Ranh không ngừng đẩy mạnh công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

27/10/2020

Phong phú mô hình giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm triển khai các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo. Từ đó, các cấp hội phụ nữ cơ sở đã hưởng ứng, chủ động, sáng tạo cụ thể hóa thành những việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực, giúp hàng nghìn phụ nữ và trẻ em nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

22/10/2020

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo

Thực hiện phong trào Vì đàn em thân yêu, thời gian qua, các cấp bộ đoàn - hội - đội đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức đến trường, góp phần tiếp thêm nghị lực cho học sinh (HS) nghèo có điều kiện học tập tốt, đồng thời khơi dậy tinh thần tương ái trong đoàn viên, thanh niên.

22/10/2020

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường.

15/10/2020

Các cơ sở tôn giáo: Quan tâm công tác xã hội từ thiện

Thời gian qua, nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc…

02/10/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
11.573,9 tỷ đồng
thu ngân sách 10 tháng năm 2020
Back To Top