24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Nguyễn Hải Đăng về nhì Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19