24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Nhiều hoạt động tại Lễ hội trái cây ngon Khánh Sơn