24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Quy định và yêu cầu lao động trẻ em trong lĩnh vực khai thác thủy sản