Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5126/UBND-KGVX Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 11/06/2021
101/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 11/06/2021
102/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2021; phướng hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 11/06/2021
5064/UBND-KT Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai 10/06/2021
234/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2021 10/06/2021
5092/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 7/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19 10/06/2021
1606/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư 10/06/2021
5055/UBND-KGVX Triển khai công văn số 422-CV/TU ngày 01/6/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa 09/06/2021
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
6.514,8 tỷ đồng
thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021
Back To Top