Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
09/CĐ-UBND Công điện về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão (cơn bão số 9) và mưa lũ trên địa bản tỉnh Khánh Hòa 25/10/2021
10556/UBND-KGVX Quy định tạm thời việc đi lại của người dân 22/10/2021
10503/UBND-KT Triển khai Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 20/10/2021
10490/UBND-KT Triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đọan I: từ năm 2021 đến năm 2025 19/10/2021
10384/UBND-KT Triển khai thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030" 18/10/2021
10382/UBND-KGVX Triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài 18/10/2021
10421/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 18/10/2021
3480/QĐ-UBND Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 18/10/2021
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
9.956,8 tỷ đồng
thu ngân sách 9 tháng năm 2021
Back To Top