Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3305/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022 – 2027 01/12/2022
724/QĐ-SGTVT Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giao thông vận tải 01/12/2022
314/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023 30/11/2022
11844/UBND-KT Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 25/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/11/2022
3284/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư 29/11/2022
3283/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 29/11/2022
305/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 28/11/2022
3230/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Nha Trang 28/11/2022
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


14.945,2 tỷ đồng
thu ngân sách 11 tháng năm 2022
Back To Top