Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5548/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXB ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 30/06/2022
491/BC-CTK Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 29/06/2022
10/CT-UBND Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 28/06/2022
1824/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 24/06/2022
5779/UBND-NC Thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ 24/06/2022
5677/UBND-KGVX Triển khai Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ 23/06/2022
5742/UBND-KT Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/06/2022
11/CT-UBND Chỉ thị về đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23/06/2022
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
8.360 tỷ đồng
thu ngân sách 06 tháng năm 2022
Back To Top