24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Đến ngày 30-6-2021: Toàn bộ cơ quan hành chính nhà nước được chuyển đổi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)