24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hỏi: Cảnh biển nổi tiếng nào của Khánh Hòa được triều đình nhà Nguyễn chọn để khắc trên Tuyên đỉnh trong cửu đỉnh trước sân Thái Miếu (hoàng thành ở Huế)?

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)