Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 46,188,967

TRUY CẬP THÁNG: 303,843

ĐANG ONLINE: 1,594

Quyết định thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (01/08/2019)

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (01/08/2019)

Tuyên truyền Cuộc thi "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (12/06/2019)

Đề nghị triển khai Cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (06/06/2019)

Triển khai Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”

Triển khai Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân” (04/06/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (02/06/2019)