Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 43,469,757

TRUY CẬP THÁNG: 360,713

ĐANG ONLINE: 397

Tuyên truyền Cuộc thi "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (12/06/2019)

Đề nghị triển khai Cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (06/06/2019)

Triển khai Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”

Triển khai Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân” (04/06/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân" (02/06/2019)