Thông tin văn bản
Số ký hiệu 10035/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 08/10/2021
Loại tài liệu .pdf