Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1632/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 28/05/2019