Thông tin văn bản
Số ký hiệu 10135/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đưa đón công dân trở về địa phương
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội - Tiền lương
Loại văn bản Công điện
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 12/10/2021
Loại tài liệu .pdf