Thông tin văn bản
Số ký hiệu 109/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 28/06/2019
Loại tài liệu .pdf