Thông tin văn bản
Số ký hiệu 195/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 11/10/2021
Loại tài liệu .pdf