Thông tin văn bản
Số ký hiệu 10038/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội - Tiền lương
Loại văn bản Nghị Quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 08/10/2021
Loại tài liệu .pdf