24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)