Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh.

11/11/2020

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa

5 năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao (VH-TT) luôn chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng và góp phần quảng bá, phục vụ hoạt động du lịch.

15/10/2020

Giữ gìn giá trị cốt lõi của gia đình

Xã hội ngày càng phát triển đã xuất hiện những tác động tiêu cực đến các giá trị của gia đình. Vì vậy, để gia đình hạnh phúc bền vững, mỗi người, mỗi nhà cần nỗ lực gìn giữ những giá trị cốt lõi.

30/09/2020

Tích cực vận động khách hành hương không đốt vàng mã

Tháng 6-2018, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có chủ trương không đốt vàng mã, hàng mã tại khu di tích Tháp Bà Ponagar. Thực hiện chủ trương đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, đến nay đã có những chuyển biến tích cực.

16/09/2020

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong trại giam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an đã ban hành văn bản số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA về Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025.

14/09/2020

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa: Đi vào chiều sâu

20 năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cách làm hay, gương điển hình đã xuất hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

10/09/2020

Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đời sống cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) ngày càng cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

31/08/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
11.573,9 tỷ đồng
thu ngân sách 10 tháng năm 2020
Back To Top