Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 43,469,687

TRUY CẬP THÁNG: 360,643

ĐANG ONLINE: 442

Nói không với vàng mã

Nói không với vàng mã (05/07/2019)

Qua một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, đến thời điểm này, tập tục đốt vàng mã ở di tích Tháp Bà Ponagar đã giảm thiểu. Hi hữu lắm mới có một vài trường hợp đốt một ít vàng mã ở khu vực quy định.

65% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa

65% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa (15/05/2019)

Đây là một trong những chỉ tiêu phấn đấu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Tăng cường giám sát xây dựng, tu bổ công trình di tích văn hóa, tôn giáo

Tăng cường giám sát xây dựng, tu bổ công trình di tích văn hóa, tôn giáo (20/04/2019)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số: Câu chuyện dài

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số: Câu chuyện dài (28/03/2019)

Tuy ngành Văn hóa đã có nhiều giải pháp, việc làm cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), nhưng để đạt kết quả như mong muốn vẫn còn nhiều khó khăn.

Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi

Ngăn chặn lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi (23/03/2019)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản về việc xử lý một số thông tin liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Sẽ tổ chức ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Cam Lâm

Sẽ tổ chức ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Cam Lâm (21/03/2019)

Ngày 19-3, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch tổ chức ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-4. Địa phương đăng cai tổ chức sự kiện này là huyện Cam Lâm.

Khảo sát việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Khảo sát việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Sơn (20/03/2019)

Ngày 19-3, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã

Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã (18/03/2019)

Đây là quy định mới tại Thông tư 08/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Nét đẹp văn hóa của đồng bào Raglai

Nét đẹp văn hóa của đồng bào Raglai (11/03/2019)

Mỗi dịp lễ, Tết, bên cạnh những làn điệu dân ca, những tiếng sáo, tiếng đàn ngân nga, đồng bào Raglai lại cùng nhau tham gia những trò chơi dân gian độc đáo, thể hiện những nét đẹp văn hóa rất riêng.

Thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa

Thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa (11/03/2019)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ.

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »