Hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển, nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn.

08/06/2021

Năm 2025: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy Diên Khánh về tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

14/05/2021

Kênh dẫn vốn hiệu quả phục vụ phát triển nông thôn

Sau 5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa), Hội Nông dân (HND) tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015 của Chính phủ, nguồn vốn của Agribank đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân.

23/04/2021

Các cấp hội cựu chiến binh: Tích cực xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh phong trào “CCB tham gia xây dựng NTM” với nhiều mô hình thiết thực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

23/04/2021

Đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng

Với việc khai trương điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tại siêu thị Co.opmart Nha Trang, các sản phẩm OCOP của tỉnh đã đến gần hơn với người tiêu dùng.

30/12/2020

80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 14-8-2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

25/10/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
6.514,8 tỷ đồng
thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021
Back To Top