Khánh Vĩnh: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh đã chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo thiếu việc làm. Qua đó, giúp người dân trang bị kiến thức, kỹ năng trong lao động, sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

10/08/2022

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 5-8-2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

05/08/2022

Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

22/07/2022

Xã Diên Thọ: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình địa phương, phong trào thi đua Dân vận khéo tại xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã góp phần duy trì, nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) và hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao.

14/06/2022

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

14/06/2022

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


9.893,4 tỷ đồng
thu ngân sách 7 tháng năm 2022
Back To Top