Phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa vào nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI dẫn đầu cả nước

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top