24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)