24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)