24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)