24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)