24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Năm 2018, toàn tỉnh chuyển đổi được 1.205 héc ta đất trồng cây kém hiệu quả

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)