24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên cơ bản ổn định

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)