24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 8-2019

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)