Ông Lê Hữu Trí giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top