Ông Hà Quốc Trị giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top