24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của các tỉnh thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - PILGALD”

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác: