24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng, chống