24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)