24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ III