Thông tin văn bản
Số ký hiệu 10049/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 08/10/2021
Loại tài liệu .pdf