Thông tin văn bản
Số ký hiệu 418/TB-UBND
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu, kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay
Lĩnh vực Phòng, chống Covid-19
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 08/10/2021
Loại tài liệu .pdf