Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2577/QĐ-UBND .pdf
Trích yếu Quyết định bổ sung danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày xuất bản 08/08/2019