Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1702/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 03/06/2019
Loại tài liệu .pdf