Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
226/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 30/01/2023
193/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 19/01/2023
606/UBND-KT Tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trước mắt, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC lần 4 18/01/2023
145/QĐ-UBND Ban hành quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua, hoạt động và bình xét thi đua các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 17/01/2023
139/QĐ-UBND Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 16/01/2023
521/UBND-NC Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 16/01/2023
128/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực năm 2022 16/01/2023
530/UBND-TH Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương 16/01/2023
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


16.418 tỷ đồng
thu ngân sách năm 2022
Back To Top