24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Quyết định về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa nắm 2013

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)