Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Các địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc tuyên truyền, lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

18/12/2020

Giữ nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Trước nguy cơ mai một những giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy đã được thực hiện, góp phần gìn giữ nét đẹp, bản sắc văn hóa của đồng bào.

17/12/2020

Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh.

11/11/2020

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa

5 năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao (VH-TT) luôn chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng và góp phần quảng bá, phục vụ hoạt động du lịch.

15/10/2020

Giữ gìn giá trị cốt lõi của gia đình

Xã hội ngày càng phát triển đã xuất hiện những tác động tiêu cực đến các giá trị của gia đình. Vì vậy, để gia đình hạnh phúc bền vững, mỗi người, mỗi nhà cần nỗ lực gìn giữ những giá trị cốt lõi.

30/09/2020

Tích cực vận động khách hành hương không đốt vàng mã

Tháng 6-2018, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có chủ trương không đốt vàng mã, hàng mã tại khu di tích Tháp Bà Ponagar. Thực hiện chủ trương đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, đến nay đã có những chuyển biến tích cực.

16/09/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
13.839,1 tỷ đồng
thu ngân sách năm 2020
Back To Top