24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Siêu bão MANGKHUT mạnh cấp 17 hướng vào Bắc Biển Đông

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy