24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Năm 2020, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)