24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Bão số 5 và siêu bão Mangkhut dồn dập tiến vào Biển Đông

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy