24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

84 hộ đồng bào Khu tái định cư Gia Lợi đã có điện thắp sáng

Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)