24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Những thông tin nào của cơ quan nhà nước mà công dân có thể tiếp cận trong những điều kiện nhất định (22/05/2019)

Công dân được tiếp cận những thông tin nào của cơ quan nhà nước? (22/05/2019)

Thế nào là “cung cấp thông tin do mình tạo ra”? “Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin” được hiểu như thế nào (18/04/2019)

Hỏi: Thế nào là “cung cấp thông tin do mình tạo ra”? “Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin” được hiểu như thế nào?

“Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra” trong Luật tiếp cận thông tin (TCTT) được hiểu như thế nào (18/04/2019)

Hỏi: “Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra” trong Luật tiếp cận thông tin (TCTT) được hiểu như thế nào?

Trong đời sống thường ngày, “thông tin” là một khái niệm rất rộng và có nhiều cách hiểu khác nhau. Vậy “thông tin” theo quy định của Luật TCTT được hiểu như thế nào (18/04/2019)

Hỏi: Trong đời sống thường ngày, “thông tin” là một khái niệm rất rộng và có nhiều cách hiểu khác nhau. Vậy “thông tin” theo quy định của Luật TCTT được hiểu như thế nào?

Luật Tiếp cận thông tin điều chỉnh những vấn đề gì? Ý nghĩa, mục đích của việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin ở nước ta (18/04/2019)

Hỏi: Luật Tiếp cận thông tin điều chỉnh những vấn đề gì? Ý nghĩa, mục đích của việc ban hành Luật Tiếp cận thông tin ở nước ta?

Thế nào là “tiếp cận thông tin”, “cung cấp thông tin” theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin (18/04/2019)

Hỏi: Thế nào là “tiếp cận thông tin”, “cung cấp thông tin” theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin?

Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan nhà nước có phải là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin không (18/04/2019)

Hỏi: Hồ sơ, tài liệu, biên bản các cuộc thảo luận phục vụ cho quá trình ra quyết định của cơ quan nhà nước có phải là thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin không?