24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Thông tin đường dây nóng (18/07/2016)

Số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông (26/04/2017)