24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2018 (01/06/2018)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5/2018 (02/05/2018)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 4/2018 (02/04/2018)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 3/2018 (12/03/2018)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 2/2018 (05/02/2018)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 1/2018 (02/01/2018)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12/2017 (04/12/2017)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 11/2017 (03/11/2017)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 10/2017 (02/10/2017)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9/2017 (04/09/2017)