- 20 giờ 00 ngày 11/5/2019 diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019        -Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 diễn ra từ ngày 11/5/2019 đến ngày 14/5/2019        -Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 41,938,293

TRUY CẬP THÁNG: 333,605

ĐANG ONLINE: 966

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 (07/02/2017)

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (07/06/2016)

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 (14/07/2010)

Định hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu (07/01/2010)