24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai