Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 34,742,062

TRUY CẬP THÁNG: 492,790

ĐANG ONLINE: 909

Phổ cập giáo dục vùng khó khăn: Những bước đi vững chắc

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, tập trung nâng cao trình độ tiếng Việt, giảm tỷ lệ bỏ học đối với học sinh (HS) người dân tộc thiểu số (DTTS)...
Slider Khanhhoa Portal