Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h
large image
Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
1.968 tỷ đồng
Thu ngân sách tháng 1 năm 2017